Paikkasidonnaisen taiteen teorioita

Teoriassa yhteisöllinen työni on yhdistettävissä mm. Nicolas Bourriaudin ja Grant Kesterin relationaalisen ja dialogisen estetiikan tulkintoihin, jossa taiteilija toimii yhteisön sisällä, luoden sosiaalisia tilanteita, rakennettuja ihmisten kommunikaatioon perustuvia yhteyksiä. Varsinkin Joseph Beusilla on ollut paljon vaikutusta ajatuksiini. Kollektiiviveistos ehkä viittaa Beusin sosiaaliseen veistokseen(social sculpture), antaen tulkinnalle kuitenkin vapautta ja etäisyyttä, koska tekona sitä ei ole vielä ennalta määritelty. 
Kollektiiviveistos on siis abstrakti, ehkä jopa absurdi ajatus. Jokatapauksessa, työni tarkoitus ei ole pelkästään utooppisten tai imaginaaristen maailmojen esiin tuominen kuvina, vaan pikemminkin esteettisten ja kestävien elintapojen ja toimintamallien luominen maailmassa, joka on olemassa ja ympärillämme koko ajan. Voisi sanoa että yhteisöllisen työni perustavia kysymyksiä onkin kuinka oppia asuttamaan maailma paremmalla tavalla, minne me menemme tästä ja olemmeko riittävän elossa toteuttamaan visiomme? 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti